ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှုစနစ်

ပြီးပြည့်စုံသော - ပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုစနစ်။

မွေးဖွားပြီးနောက် ၆ လနှင့် ၁၂ လတိကျသောပြင်ဆင်မှုစစ်ဆေးခြင်း။

နှစ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှု, အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိများက ဦး ဆောင်သည်။

service (1)